top of page
Untitled design.png

התכנית הלאומית למנהיגות
ויזמות מורשת

קדם הינה תכנית הכשרה לאומית למנהיגות פורצת דרך לשם העצמת תחום מורשת התרבות והנגשתו עבור הציבור בישראל.

קדם מכוונת לחולל שינוי משמעותי אישי, ארגוני ולאומי. התכנית תפעל בקרב יחידים, ארגונים ומוסדות שהם שחקנים מרכזיים במגוון תחומי מורשת תרבות בארץ, תגביר את המודעות לתחום ותקדם השתלבות פעילה בו מצד קהלים וקהילות בחברה הישראלית על כל גווניה.

שותפים

שותפים

את תכנית קדם מוביל אגף מורשת במשרד מורשת, בשיתוף עם הגופים הציבוריים והמקצועיים המשמעותיים בתחום תרבות ומורשת ברמה הלאומית – רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. התכנית מנוהלת על ידי הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

לוגו עם סלוגן.png
מועצה לשימור אתרי מורשת.png
רשות העתיקות1.png
רשות הטבע והגנים1.png
Untitled.png
מטרות

מטרות תכנית קדם

מטרת התכנית היא להכשיר קבוצה של מנהיגים ומובילים, שיניעו שינוי ארגוני ולאומי במגוון תחומי תרבות המורשת. זו היא עתודת המנהיגות בתחום בארץ, שתפעל לקידומו בשיח הציבורי, לחדשנות ויזמות, להגברת המודעות הציבורית לחשיבותו ולהשתלבות פעילה בו מצד קהלים וקהילות בחברה הישראלית על כל גווניה.

WhatsApp Image 2021-04-25 at 20_edited.j

הנעת תהליכים ויצירת מיזמים לקידום משמעותי של תחום המורשת בסדר העדיפויות של הציבור הישראלי. השפעה במגוון רחב של תחומים: ערכיים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים, חינוכיים, תקשורתיים ועוד

תהליכים

WhatsApp Image 2021-04-25 at 20.41_edite

פיתוח קהילת משפיעים בתחומי מורשת באמצעות עשייה בשטח. יצירת רשת של משתתפי ובוגרי התוכנית, וגיוס מנעד רחב של שותפים בחברה הישראלית

קהילה

WhatsApp Image 2021-04-25 at 20.41_edite

 פיתוח ידע מקצועי בתחומי המורשת, מנהיגות, יזמות וחדשנות בקרב קבוצת מנהיגים פורצי דרך בתחומי המורשת

ידע

רבדי הפעילות

רבדי הפעילות

icon 80pt_╫¬╫¿╫ס╫ץ╫¬.png

רובד לאומי

הנגשה והנכחה של פעילות התוכנית ומשתתפיה בקהילת ארגוני המורשת ובציבור הישראלי. הרחבת והגוונת המשתתפים הפעילים בתחום המורשת בארץ.  פיתוח האקו-סיסטם של עולמות המורשת בארץ ותשתיות לאומיות חדשות לקידום התחום בציבוריות הישראלית ולפיתוח מקצועי של התחום.

icon 80pt_╫⌐╫ש╫º╫ץ╫¥.png

רובד אישי

פיתוח מנהיגות אישית של משתתפי התוכנית, באמצעות רכישת ידע מקצועי, פיתוח וגיוון רשת הקשרים האישית, חשיפה לידע וניסיון בינלאומיים, והתנסות בפועל בתהליכים של יזמות וחדשנות הממוקדים בתחומי המורשת.

icon 80pt_╫¢╫פ╫ש╫£╫פ.png

רובד קבוצתי

יצירת קהילה פעילה ותומכת שמובילה לקידום שיתוף פעולה חוצה-ארגונים ובין-תחומי, מתוך מטרה להוביל לפיתוח והקמה בפועל של מיזמים חדשניים על ידי משתתפי התוכנית במהלך התוכנית ולאחריה.

עקרונות התכנית

kdumim.jpg

מודולריות

תכנית הכשרה מודולרית המבוססת על יחידות ידע ייעודיות לתוכנית: ימים מרוכזים, סדנאות, סיורים.

herzl.jpg

חשיפה בינלאומית

היכרות עם המתחולל בתחום בעולם באמצעות השתלמות בחו"ל ולמידה מארגונים ותהליכים בולטים מן העולם.

talmud-era1.jpg

למידה התנסותית

למידה התנסותית תוך עשייה מבוססת פרויקטים. למידת עמיתים – שותפות פעילה ברכישת והענקת ידע.

independence-hall.jpg

הנחיה אישית וקבוצתית

למידה קבוצתית ואישית, המתמקדות ברכישת ידע וכלים, לצד התפתחות אישית, העצמה מנהיגותית ומקצועית, קידום ההון האנושי של המשתתפים והרחבת רשת הקשרים המקצועית שלהם.

top_1.jpg

התנסות

פיתוח הלכה למעשה של מיזמים ופרויקטים, כחלק מתהליך הלמידה. הנחייה על ידי סגל אקדמי ומקצועי של מרצים ומנחים מהשורה הראשונה בתחומם בישראל

עמיתי המחזור הראשון

קבוצתי.jpg

עמיתי המחזור השני

PDAN4853.JPG
צרו קשר
bottom of page