top of page
342526684_935294034483266_4920678801394604583_n.jpg
לוגו אפור-03.png

התכנית הלאומית למנהיגות ויזמות מורשת

קדם הינה תכנית הכשרה לאומית למנהיגות פורצת דרך לשם העצמת תחום מורשת התרבות והנגשתו עבור הציבור בישראל.

קדם מכוונת לחולל שינוי משמעותי אישי, ארגוני ולאומי. התכנית תפעל בקרב יחידים, ארגונים ומוסדות שהם שחקנים מרכזיים במגוון תחומי מורשת תרבות בארץ, תגביר את המודעות לתחום ותקדם השתלבות פעילה בו מצד קהלים וקהילות בחברה הישראלית על כל גווניה.

8.png
178735697_102427442003386_4200995982185526245_n.jpg

שותפים

את תכנית קדם מוביל אגף מורשת במשרד מורשת, בשיתוף עם הגופים הציבוריים והמקצועיים המשמעותיים בתחום תרבות ומורשת ברמה הלאומית – רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. התכנית מנוהלת על ידי הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מטרות תכנית קדם

מטרת התכנית היא להכשיר קבוצה של מנהיגים ומובילים, שיניעו שינוי ארגוני ולאומי במגוון תחומי תרבות המורשת. זו היא עתודת המנהיגות בתחום בארץ, שתפעל לקידומו בשיח הציבורי, לחדשנות ויזמות, להגברת המודעות הציבורית לחשיבותו ולהשתלבות פעילה בו מצד קהלים וקהילות בחברה הישראלית על כל גווניה.

 פיתוח ידע מקצועי בתחומי המורשת, מנהיגות, יזמות וחדשנות בקרב קבוצת מנהיגים פורצי דרך בתחומי המורשת

לוגו-03.png
לוגו-05.png

פיתוח קהילת משפיעים בתחומי מורשת באמצעות עשייה בשטח. יצירת רשת של משתתפי ובוגרי התוכנית, וגיוס מנעד רחב של שותפים בחברה הישראלית

הנעת תהליכים ויצירת מיזמים לקידום משמעותי של תחום המורשת בסדר העדיפויות של הציבור הישראלי. השפעה במגוון רחב של תחומים: ערכיים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים, חינוכיים, תקשורתיים ועוד

לוגו-04.png

רבדי הפעילות

icon 80pt_╫¬╫¿╫ס╫ץ╫¬.png

רובד לאומי

הנגשה והנכחה של פעילות התוכנית ומשתתפיה בקהילת ארגוני המורשת ובציבור הישראלי. הרחבת והגוונת המשתתפים הפעילים בתחום המורשת בארץ.  פיתוח האקו-סיסטם של עולמות המורשת בארץ ותשתיות לאומיות חדשות לקידום התחום בציבוריות הישראלית ולפיתוח מקצועי של התחום.

icon 80pt_╫⌐╫ש╫º╫ץ╫¥.png

רובד אישי

פיתוח מנהיגות אישית של משתתפי התוכנית, באמצעות רכישת ידע מקצועי, פיתוח וגיוון רשת הקשרים האישית, חשיפה לידע וניסיון בינלאומיים, והתנסות בפועל בתהליכים של יזמות וחדשנות הממוקדים בתחומי המורשת.

icon 80pt_╫¢╫פ╫ש╫£╫פ.png

רובד קבוצתי

יצירת קהילה פעילה ותומכת שמובילה לקידום שיתוף פעולה חוצה-ארגונים ובין-תחומי, מתוך מטרה להוביל לפיתוח והקמה בפועל של מיזמים חדשניים על ידי משתתפי התוכנית במהלך התוכנית ולאחריה.

עקרונות התכנית

למידה
התנסותית

למידה התנסותית תוך עשייה מבוססת פרויקטים. למידת עמיתים – שותפות פעילה ברכישת והענקת ידע.

הנחיה אישית וקבוצתית

למידה קבוצתית ואישית, המתמקדות ברכישת ידע וכלים, לצד התפתחות אישית, העצמה מנהיגותית ומקצועית, קידום ההון האנושי של המשתתפים והרחבת רשת הקשרים המקצועית שלהם.

התנסות

פיתוח הלכה למעשה של מיזמים ופרויקטים, כחלק מתהליך הלמידה. הנחייה על ידי סגל אקדמי ומקצועי של מרצים ומנחים מהשורה הראשונה בתחומם בישראל

מודולריות

תכנית הכשרה מודולרית המבוססת על יחידות ידע ייעודיות לתוכנית: ימים מרוכזים, סדנאות, סיורים.

חשיפה
בין לאומית

היכרות עם המתחולל בתחום בעולם באמצעות השתלמות בחו"ל ולמידה מארגונים ותהליכים בולטים מן העולם.

עמיתי/ות מחזור א'

קבוצתי.jpg

עמיתי/ות מחזור ב'

PDAN4853.JPG

עמיתי/ות מחזור ג'

צרו קשר
P169907ערוך.jpg
סטריפ קדם.png
bottom of page