Untitled design.png

תכנית לאומית למנהיגות ויזמות מורשת תרבות

קדם הינה תכנית הכשרה לאומית למנהיגות פורצת דרך להעצמת תחום שימור התרבות והמורשת ולהנגיש אותו עבור הציבור בישראל.

קדם מכוונת לחולל שינוי משמעותי אישי, ארגוני ולאומי. התכנית תפעל בקרב יחידים, ארגונים ומוסדות שהם שחקנים מרכזיים במגוון תחומי שימור מורשת תרבות בארץ, ותגביר את המודעות לתחום והשתלבות פעילה בו מצד קהלים וקהילות בחברה הישראלית על כל גווניה.

 

שותפים

התכנית, בהובלת הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, משותפת לגופים הציבוריים והמקצועיים המשמעותיים בתחום ברמה הלאומית. היעד - ראייה מערכתית וצופה פני עתיד לשימור תרבות ומורשת בישראל.

Logo Faculta BeerSheva MAIN-01.png
מועצה לשימור אתרי מורשת.png
רשות העתיקות1.png
רשות הטבע והגנים1.png
לוגו.png
 

מטרות תכנית קדם

מטרת התכנית להכשיר קבוצה של מנהיגים ומובילים, שיניעו שינוי ארגוני ולאומי במגוון תחומי שימור התרבות והמורשת. זו היא עתודת המנהיגות בתחום בארץ, שתפעל לחדשנות ויזמות בתחום, להגברת המודעות הציבורית לחשיבותו ולהשתלבות פעילה בו מצד קהלים וקהילות בחברה הישראלית על כל גווניה.

WhatsApp Image 2021-04-25 at 20_edited.j

הנעת תהליכים ויצירת מיזמים לקידום משמעותי של תחום שימור המורשת בסדר העדיפויות של הציבור הישראלי. השפעה במגוון רחב של תחומים: ערכיים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים, חינוכיים, תקשורתיים ועוד

תהליכים

WhatsApp Image 2021-04-25 at 20.41_edite

פיתוח קהילת משפיעים בשימור מורשת באמצעות עשייה בשטח. יצירת רשת של משתתפי ובוגרי התוכנית, וגיוס מנעד רחב של שותפים בחברה הישראלית.

קהילה

WhatsApp Image 2021-04-25 at 20.41_edite

פיתוח ידע מקצועי בתחומי המורשת, מנהיגות, יזמות וחדשנות בקרב קבוצת מנהיגים פורצי דרך בתחומי השימור המורשת

ידע

 

רבדי הפעילות

icon 80pt_╫¬╫¿╫ס╫ץ╫¬.png

רובד לאומי

הנגשת והנכחת פעילות התוכנית ומשתתפיה בקהילת השימור ובציבור הישראלי. בכך יש ניסיון להוביל בין היתר להרחבת והגוונת המשתתפים הפעילים בתחום השימור והמורשת בארץ .כמו כן, פיתוח האקו-סיסטם של עולם שימור המורשת בארץ ושתיות לאומיות חדשות לקידום התחום בציבוריות הישראלית ולפיתוח מקצועי של התחום.

icon 80pt_╫⌐╫ש╫º╫ץ╫¥.png

רובד אישי

פיתוח מנהיגות אישית של משתתפי התוכנית, באמצעות רכישת ידע מקצועי, פיתוח וגיוון רשת הקשרים האישית, חשיפה לידע וניסיון בינלאומיים, והתנסות בפועל בתהליכים של יזמות וחדשנות הממוקדים בתחום השימור.

icon 80pt_╫¢╫פ╫ש╫£╫פ.png

רובד קבוצתי

יצירת קהילה פעילה ותומכת שמובילה לקידום שיתוף פעולה חוצה-ארגונים ובין-תחומי, מתוך מטרה להוביל לפיתוח והקמה בפועל של מיזמים חדשניים על ידי משתתפי התוכנית במהלך התוכנית ולאחריה.

עקרונות התכנית

kdumim.jpg

מודולריות

תכנית לימודים מודולרית המבוססת על מודולות ידע יעודיות לתוכנית: ימים מרוכזים, סדנאות, סיורים.

herzl.jpg

חשיפה בינלאומית

היכרות עם המתחולל בתחום בעולם באמצעות השתלמויות בנות מספר ימים בחו"ל באוניברסיטה מהמובילות בעולם, סמינרים בינלאומיים מקוונים, וניתוחי מקרה של ארגונים ותהליכים בולטים מן העולם.

talmud-era1.jpg

למידה התנסותית

למידה התנסותית תוך עשייה מבוססת פרויקטים, סימולציות וניתוחי אירוע. למידה פעילה מנכיחה ומפיקה ערך מו המומחיות והניסיון שמביאים איתם המשתתפים בתוכנית. למידה מעמיתים – שותפות פעילה ברכישת והענקת ידע.

independence-hall.jpg

הנחיה אישית וקבוצתית

למידה קבוצתית ואישית, המתמקדות ברכישת ידע וכלים, לצד התפתחות אישית, העצמה מנהיגותית ומקצועית, קידום ההון האנושי של המשתתפים והרחבת רשת הקשרים המקצועית שלהם.

top_1.jpg

התנסות

פיתוח הלכה למעשה, של מיזמים ופרויקטים, כחלק מתהליך הלמידה. הנחייה על ידי סגל אקדמי ומקצועי של מרצים ומנחים מהשורה הראשונה בתחומם בישראל

עמיתי המחזור הראשון

קבוצתי.jpg
Amit Amar Photography - צילום : עמית עמר