top of page

אתרים 

בית לזמר העברי

3D Face Parts

כאן תש"ח

Ceramic Vase

אתרי מלחמת העצמאות

3D Hand Sculpture

יהדות

זושא - מגלים את הסיפור החסידי

Bubbles

אתר המרכז לאומנות יהודית

Diagonal Pattern

אתר הפיוט והתפילה

Blurry Lights

מיזמים

חכימא- חינוך/ קהילות- סיפורים מחכמי המזרח

Warm Blurry Lights

מיזמים של ציוני דרך
 

Burst of Light

אוצרות- אוסף המכתבים הלאומי של ישראל

Light Emitting Diodes

ארץ חפץ- מיזם המוזיאונים

הלא מוכרים

Abstract Paint

לאסוף את השברים יד ושם
 

Abstract Paint

שימור מורשת התרבות החזותית ואמנויות הבמה בישראל ציוני דרך

Abstract Paint

ישראל נגלית לעין יד יצחק בן צבי

Multicolor Laser Light Art

על הגובה- אתר טריוויה

לילדים ציוני דרך

Color Stain

הנגשת הארכיון המרכזי לאמנות יהודית ציוני דרך

Abstract Wash
bottom of page