top of page
Untitled design (3).png

מאמרים ועיתונות

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

סעדיה מנדל.jpg

פרופ' סעדיה מנדל - אדריכל משחר ילדותו

City Square

תכנית המתאר של תל אביב-יפו

יצחק חופי.jpg

יצחק "חקה" חופי ז"ל 2014-1927

יהדות ארגנטינה.jpg

מסע "למחוזות זיכרון": העקבות שהותירה ההתיישבות היהודית בארגנטינה

תרשיחא.jpg

שימור תחנת המשטרה מעלות תרשיחא

יצחק "חקה" חופי ז"ל 2014-1927

Aaron_Aaronsohn_1876-1919.jpg

אהרן אהרנסון 1919-1876 - 100 שנים למותו - מאמר מורחב

עיתונים ומאגרי מאמרים מובילים

פרויקט בן יהודה

שימור, הנגשה וחשיפת יצירות עבריות לציבור הרחב

מינהל שימור
לשימור מורשת התרבות בישראל 
רשות העתיקות

מאמרים של מינהל שימור, רשות העתיקות

מאמרים, ספרים וסרטים
יד יצחק בן צבי

מאמרים של יד בן-צבי - מוסד מחקר, תרבות

וחינוך

CONSERVATION
התערוכה והכנס הבינלאומי לשימור מבנים

מאמרים של התערוכה

והכנס לשימור אתרים

כללי

שעון עתיק בשרונה.jpg

מבצע שחזור נדיר: השעון העתיק חוזר לשרונה

תמונה 3.jpg

קצין וג’נטלמן, מייג’ור ליונל ג’וּן מושיע וגיבור חידה

נחמני.png

הדקורטורים מרחוב נחמני

שימור מבנים.jpg

משמרי המורשת הבנויה בישראל

אריחים.jpg

הכל על האריחים המעוטרים היפהפיים של תל אביב

Seaside CItyscape

כלכלת שימור מבנים – המקרה של תל אביב

bottom of page