Untitled design (3).png

ועדת ההיגוי

שירה שפירא.jpeg

אדר' שירה שפירא

יו"ר ועדת היגוי ומנהלת המיזם

סגנית ראש אגף בכיר מורשת

משרד ירושלים ומורשת

WhatsApp Image 2022-04-12 at 08.40.45.jpeg

עמי שחר

חבר ועדת ההיגוי

ראש מינהל שימור

רשות העתיקות

זאב מרגלית.jpg

זאב מרגלית

חבר ועדת ההיגוי

אדריכל, מנהל אגף שימור ופיתוח

רשות הטבע והגנים

תמר.jpeg

תמר טוכלר

חברת ועדת ההיגוי

סמנכלית ומנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מנהלי תכנית המנהיגות 

מוסי רוזנבויים.jpg

פרופ' מוסי רוזנבוים

חבר ועדת ההיגוי

משנה לדיקן, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

TSL_1127.jpg

יוסי שביט

מרכז התכנית

מנהל מרכז בנג'יס ליזמות וחדשנות

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חגי כץ.jpg

ד"ר חגי כץ

מנהל אקדמי

מרצה בכיר, המחלקה למנהל עסקים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

IMG_3713.jpg

דנה גליק

רכזת פעילות

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב