top of page

ועדת ההיגוי

שירה שפירא.jpeg

אדר' שירה שפירא

יו"ר ועדת ההיגוי ומנהלת המיזם
סגנית ראש אגף בכיר מורשת ומנהלת תשתיות מורשת

משרד המורשת

PDAN4874.jpg

עמי שחר

חבר ועדת ההיגוי

מנהל מינהל שימור

רשות העתיקות

PDAN4879.jpg

זאב מרגלית

חבר ועדת ההיגוי
אדריכל, מנהל אגף שימור ופיתוח

רשות הטבע והגנים

PDAN4901.jpg

תמר טוכלר

חברת ועדת ההיגוי
סמנכלית   ומנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מנהלי תכנית המנהיגות 

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

רם שואף

יועץ מורשת

אדריכל שימור אזור דרום

ומנחה אקדמי במינהל שימור

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

ד"ר אורי ארבל

מנהל המיזם

מוסי רוזנבויים.jpg

פרופ' מוסי רוזינבוים

חבר ועדת ההיגוי

משנה לדיקן, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

מנחות התוכנית

P1688883.JPG

ליאת בויקו עובדיה 

מנחה מחזור ג'

אילה אלון מנחת מחזור ב.jpg

אילה אלון

מנחה מחזור ב'

bottom of page