ועדת ההיגוי

זאב מרגלית

חבר ועדת ההיגוי

אדריכל, מנהל אגף שימור ופיתוח

זאב מרגלית.jpg

רשות הטבע והגנים

אדר' שירה שפירא

יו"ר ועדת ההיגוי ומנהלת המיזם

סגנית ראש אגף בכיר מורשת

שירה שפירא.jpeg

משרד ירושלים ומורשת

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-15.png

תמר טוכלר

חברת ועדת ההיגוי

סמנכלית   ומנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים

תמר.jpeg

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

שחר פוני

חבר ועדת ההיגוי

מנהל תחום מחקר ופיתוח במינהל שימור

שחר פוני.jpeg

רשות העתיקות

מנהלי תכנית המנהיגות ומרצים

ד"ר חגי כץ

מרצה בכיר, המחלקה למנהל עסקים

מנהל אקדמי

חגי כץ.jpg

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' מוסי רוזנבוים

חבר ועדת ההיגוי

משנה לדיקן, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

מוסי רוזנבויים.jpg

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יוסי שביט

מרכז התכנית

מנהל מרכז בנג'יס ליזמות וחדשות

TSL_1127.jpg

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-08.png