top of page
Untitled design (3).png

רשתות וארכיונים

המלצות עמיתי התכנית

Laboratory of Mechanical Tests(LEM)

Getty - Conservation Institute

ציוני דרך - פרויקט רשת ארכיוני ישראל

Perry-Castañeda Library
Map Collection

לטעום את ההיסטוריה: האנשים שהשיבו לחיים תמרים בני 2,000 שנה

מאגר הנתונים המרכזי - מחולל הלוחות

מאגר נתוני השירות המטאורולוגי

יד יצחק בן צבי- ארכיון התמונות

עיתונות יהודית היסטורית

מנהל תכנון - שימור מורשת תרבות

לשכת העיתונות הממשלתית - אוסף התצלומים הלאומי

Science and the Arts in Bavaria

רשימות תל אביביות | פרפר צהוב יפהפה ושמו "דרומי הצלף"

Library of congress

Arches- an open source data managment platform for the heratige field

ארכיון הסרטים הישראלי

ארכיונים

Air Pressure
הספרייה הלאומית
Black and White Leaf
ארכיון המדינה
Fish Scale Texture
"כתיב"
Marble Surface
הספרייה המקוונת של מגילות ים המלח
Design Concrete
ארכיון מורשת ע"ש מרדכי אנילביץ'
Home Decor Store
הארכיון הציוני המרכזי
Mulch
המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון
Brown Wood
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
Abstract Paint
ארכיון יד ושם
Abstract Pyramids
ארכיון הסרטים הישראלי בסנימטק ירושלים
Closeup water droplets
איגוד הארכיונים העולמי לסרטים- FIAF
Paint Abstract Green
כאן ארכיון 

רשתות חברתיות

שימור אתרים היסטוריים

 • Facebook

חפירות ותגליות בארכיאולוגיה של ארץ ישראל

 • Facebook

Archaeology of Israel-ארכאולוגיה של ארץ ישראל

 • Facebook

Israel Archaeological Services - IAS

 • Facebook

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

 • Facebook

מורי של"ח - הדף הרשמי - שדה לאום חברה וידיעת הארץ

 • Facebook

היסטוריה ושימור בישראל

 • Facebook

מורשת דרך - עמותת מורי דרך בישראל

 • Facebook

ארכיאולוגיה מקראית

 • Facebook

ארכיאולוגיה תלמודית

 • Facebook

אדריכלות נוף ישראל

 • Facebook

אדריכלי נוף

 • Facebook

קבוצת חובבי היסטוריה

 • Facebook

קבוצת חובבי היסטוריה - המאה ה- 20

 • Facebook

הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות

 • Facebook

בוטניקה לאוהבים - צמחי הבר של א"י

 • Facebook

ארגון זני מורשת בישראל

 • Facebook

משמרי המורשת הבנויה בישראל

 • Facebook

"אבני מורשת" תקשורת לנכסי מורשת מוחשית

 • Facebook

האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף

 • Facebook
bottom of page