top of page

תודות

YPoria.jpg

פרופסור מן המניין

המחלקה לניהול מלונאות ותיירות

פרופ' יניב פוריה
 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פייר.jpg

פרופסור מהמניין

תכנית מנדל MBA במנהיגות חברתית

פרופ' פייר קלץ
 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גרניט_אלמוג-ברקת.jpg

מרצה בכירה המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית

ד"ר גרניט אלמוג- ברקת
 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר גרניט אלמוג- ברקת
 

bottom of page