top of page

תכנית ההכשרה

קדם כוללת לימודים עיוניים, סדנאות, סיורים, הנחיה אישית וקבוצתית, פיתוח. התוכנית מתקיימת לאורך כ-14 חודשים וסך הכל כ-400 שעות, ההכשרה מתקיימת במתכונת יום בשבוע הן בקמפוס הן בשטח וכוללת גם פעילויות  דו-יומיות (כולל לינה) מדיי שמונה שבועות. במהלך התוכנית יוצאים העמיתים והעמיתות גם למספר ימי למידה והכשרה בחו"ל

3.jpg

רב תחומית, יישומית, מעשית

ההכשרה משלבת מגוון עולמות ידע, ומעניקה כלים וכישורים הרלוונטיים ליזמים מובילים ומנהיגים בתחומי מורשת תרבות במאה ה21. התכנים כוללים ידע, כלים וכישורים מעולמות הניהול, המנהיגות והיזמות מחד, ומעולמות מורשת התרבות מאידך. 

מה יקבלו בוגרי התכנית ?

למשתתפי התכנית תינתן מלגת לימודים מלאה.
נציבות שירות המדינה מאשרת היעדרות בשכר לימי הלימוד בכפוף לאישור הממונה הישיר וועדת ההדרכה משרדית

אייקונים-04.jpg

מקצועיות

ידע מקצועי בתחומי המורשת

התנסות מעשית בייזום ופיתוח פרויקטים

רישות חברתי ומקצועי בארץ ובחו"ל, השתתפות ברשת עמיתים

אייקונים-03.jpg

כישורים

כישורי ניהול וכלים ניהוליים

כישורי מנהיגות והובלת אנשים ותהליכים

אייקונים-01.jpg

אקדמיה

כ- 50 ימי הכשרה הפרוסים על פני 14 חודשים, בהם למידה מגוונת בקמפוס בן גוריון ובשטח, בשילוב התנסויות, הרצאות, דינמיקה קבוצתית, סיורי שטח, למידת עמיתים והשתלמות בחו"ל.

אייקונים-02.jpg

תעודה

תעודת גמר מטעם היחידה לפיתוח מנהלים, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

4.jpg

למי מיועדת תכנית קדם?

לתכנית קדם יתקבלו משתתפים בעלי השפעה ציבורית משמעותית ובעלי שאיפות וחזון לחולל שינוי בתחומי מורשת התרבות. מוזמנים משתתפים מארגונים ציבוריים, פרטיים וחברתיים, ומכל חלקי החברה הישראלית על כל גווניה.

  • מנהלים ומקבלי החלטות מתחומים מגוונים, שלהם השפעה רחבה בעלת נגיעה בתחום המורשת, כדוגמת: מנהל התכנון, כלכלה, תיירות, מנהל עסקים, חינוך, תקשורת ועוד.

 

  • בעלי תפקידים בעמדות קבלת החלטות ומומחים מובילים בארגונים העוסקים בתחום המורשת בישראל, כגון: אדריכלי שימור, מהנדסי שימור, אוצרים, משמרים, מנהלי פרויקטים, ארכיונאים, ספרנים, מנהלי מוסדות תרבות, מומחי המסרה ותכנון חוויה, יזמים טכנולוגיים, ועוד.​

Port City

אם ההיגדים הבאים מתארים אתכם, כנראה שתוכלו לתרום ולהיתרם מתכנית קדם

רצון לפתח את יכולת ההובלה והמנהיגות האישית​​​​​​

יכולות אינטלקטואליות גבוהות ומסוגלות אקדמית, נכונות לעבודה מאומצת ובלתי שגרתית

רצון לפתח קשרים עם קהילת עמיתים

תשוקה להשפיע בתחומי מורשת התרבות

מחויבות עמוקה לקהילה ולחברה בישראל

רקע עשיר, ניסיון, ומחויבות עמוקה לתחום מורשת התרבות

מוטת השפעה משמעותית בארגון או בקהילה

Ancient Ruins

תנאים להגשת מועמדות

נכונות

נכונות להשתתפות פעילה בחוויה לימודית ומקצועית אינטנסיבית ומעצימה

זמינות

זמינות ליום לימודים שבועי מלא ולמספר סדנאות וסיורים ממושכים יותר

מחויבות

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח

אופק

אופק תעסוקתי משמעותי

נסיון

ניסיון מקצועי משמעותי

(לפחות 5 שנים)

תפקיד

תפקיד נוכחי מקצועי או ניהולי, עם מוטת השפעה רחבה

bottom of page