top of page

תכנית ההכשרה

קדם כוללת לימודים עיוניים, סדנאות, סיורים, הנחיה אישית וקבוצתית, פיתוח והקמה בפועל של מיזמים ופרויקטים. התכנית מתקיימת ביום מרוכז אחת לשבוע, במשך שנתיים, ובסך הכל כ-300 שעות לימוד בשנה בנוסף יתקיים בכל שנה סיור בן מספר ימים בארץ ובמהלך התכנית תתקיים השתלמות בת מספר ימים בחו"ל.

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-08.png

רב תחומית, יישומית, מעשית

ההכשרה משלבת מגוון עולמות ידע, ומעניקה כלים וכישורים הרלוונטיים ליזמים מובילים ומנהיגים בתחומי מורשת תרבות במאה ה21. התכנים כוללים ידע, כלים וכישורים מעולמות הניהול, המנהיגות והיזמות מחד, ומעולמות מורשת התרבות מאידך. 

מה יקבלו בוגרי התכנית ?

למשתתפי התכנית תינתן מלגת לימודים מלאה.
נציבות שירות המדינה מאשרת היעדרות בשכר לימי הלימוד בכפוף לאישור הממונה הישיר וועדת ההדרכה משרדית

30 ימי לימוד בשנה, למשך שנתיים, הכוללים הרצאות, התנסות, סיורים בארץ והשתלמויות בחו"ל

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

מקצועיות

ידע מקצועי בתחומי המורשת

התנסות מעשית בייזום ופיתוח פרויקטים

רישות חברתי ומקצועי בארץ ובחו"ל, השתתפות ברשת עמיתים

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-24.png

כישורים

כישורי ניהול וכלים ניהוליים

כישורי מנהיגות והובלת אנשים ותהליכים

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-12.png

אקדמיה

כ-30 ימי לימוד בשנה, למשך שנתיים. הכוללות הרצאות, התנסויות, סיורים בארץ והשתלמות בחו"ל.

צבירת 6 נקודות זכות לתואר שני (רק לבעלי תואר ראשון)

תעודה

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-26.png

תעודת גמר מטעם היחידה לפיתוח מנהלים, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

למי מיועדת תכנית קדם?

לתכנית קדם יתקבלו משתתפים בעלי השפעה ציבורית משמעותית ובעלי שאיפות וחזון לחולל שינוי בתחומי מורשת התרבות. מוזמנים משתתפים מארגונים ציבוריים, פרטיים וחברתיים, ומכל חלקי החברה הישראלית על כל גווניה.

  • מנהלים ומקבלי החלטות מתחומים מגוונים, שלהם השפעה רחבה בעלת נגיעה בתחום המורשת, כדוגמת: מנהל התכנון, כלכלה, תיירות, מנהל עסקים, חינוך, תקשורת ועוד.

 

  • בעלי תפקידים בעמדות קבלת החלטות ומומחים מובילים בארגונים העוסקים בתחום המורשת בישראל, כגון: אדריכלי שימור, מהנדסי שימור, אוצרים, משמרים, מנהלי פרויקטים, ארכיונאים, ספרנים, מנהלי מוסדות תרבות, מומחי המסרה ותכנון חוויה, יזמים טכנולוגיים, ועוד.​

Port City

אם ההיגדים הבאים מתארים אתכם, כנראה שתוכלו לתרום ולהיתרם מתכנית קדם

  • רצון לפתח את יכולת ההובלה והמנהיגות האישית

  • יכולות אינטלקטואליות גבוהות ומסוגלות אקדמית, נכונות לעבודה מאומצת ובלתי שגרתית

  • רצון לפתח קשרים עם קהילת עמיתים

  • מחויבות עמוקה לקהילה ולחברה בישראל

  • תשוקה להשפיע בתחומי מורשת התרבות

  • רקע עשיר, ניסיון, ומחויבות עמוקה לתחום מורשת התרבות

  • מוטת השפעה משמעותית בארגון או בקהילה

Ancient Ruins

תנאים להגשת מועמדות

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

אופק

אופק תעסוקתי משמעותי

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

נכונות

נכונות להשתתפות פעילה בחוויה לימודית ומקצועית אינטנסיבית ומעצימה

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

ניסיון

ניסיון מקצועי משמעותי

(לפחות 5 שנים)

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

זמינות

זמינות ליום לימודים שבועי מלא ולמספר סדנאות וסיורים ממושכים יותר

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

תפקיד

תפקיד נוכחי מקצועי או ניהולי, עם מוטת השפעה רחבה

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

מחויבות

מחויבות להובלה ותרומה משמעותית ארוכת טווח

bottom of page